A Gyömrői könyvelők etikai nyilatkozata, véleménye a társadalmi felelősségvállalásról

Etikai nyilatkozat

A SzámlaBarát Kft eltökélt célja, hogy Pest megye délkeleti régiójának vezető és meghatározó piaci szereplője legyen. Eddigi és jövőbeni munkánk és sikereink alapja az ügyfeleinkkel kialakított együttműködésben és sikerorientált üzleti kapcsolatokban lelhető fel. Közös eredményeink elképzelhetetlenek a felkészült, kreatív és etikusan cselekvő munkavállalók elkötelezettsége nélkül. Ennek elősegítésének és folyamatos fenntartásának érdekében a SzámlaBarát Kft tulajdonosi vezetése egységes etikai szabályok bevezetéséről döntött.

1. Etikai nyilatkozat

Cégünk az alábbi etikai alapelveket vallja magáénak:

1.1 Alapvető morális elvárások

1.1.1 Becsületesség és feddhetetlenség
Munkatársaink személyes és üzleti kapcsolataikban nyílt, becsületes és tisztességes magatartást kell tanúsítaniuk. Maradéktalanul figyelemmel kell lenniük az emberi és közösségi értékekre. Törekedniük kell arra, hogy erkölcsi és szakmai feddhetetlenségükhöz ne férjen kétség. Saját és ügyfelei nyilvántartásait, beszámolóit, egyéb dokumentációit pontosan kell vezetnie és időre kell elkészítenie. Különös gondot fordítunk a saját és ügyfeleink társasági vagyonának védelmére.

1.1.2 Szakszerűség
Törekszünk arra, hogy feladatainkat a lehető legmagasabb szakmai színvonalon, a szabályoknak, törvényeknek, rendeleteknek és az üzleti elvárásoknak megfelelően végezzük. Minden munkatársunktól elvárjuk az aktív, egyéni kezdeményezést és a felelősségvállalást.

1.2 A szakmai működés elvei

1.2.1 Szakmai hitelesség
Üzleti jó hírünknek úgy kívánunk még jobban megfelelni, hogy szakmai tudásunkat és képességeinket folyamatosan fejlesztjük. Folyamatosan dolgozunk szolgáltatásaink fejlesztésén, kiemelt fontossággal kezeljük ügyfeleink naprakész információval való ellátását, segítségnyújtását a döntések előkészítésében, stratégiai, számviteli, pénzügyi, adózási és igény szerint stratégiai tanácsadással.

1.2.2 Összeférhetetlenség
Munkatársainknak tartózkodniuk kell az ügyfeleink érdekeivel ellentétes minden tevékenységtől, döntéseiket elfogulatlanul és részrehajlástól mentesen kell meghozniuk. El kell utasítaniuk bármilyen tisztességtelen üzleti vagy más megfontolásból eredő ajándék és/vagy juttatás elfogadását.

1.2.3 Titoktartás
Az ügyfeleinkkel kialakított bizalmi viszony egyik alapfeltétele, hogy a rájuk vonatkozó üzleti titkot, bizalmas információkat és egyéb, a működésükkel kapcsolatos információt szigorúan megőrizzük. Ez alól csak a hivatalos megkeresések képeznek kivételt. Ezen kivételekről részletesen az adatvédelmi nyilatkozatunk rendelkezik. (Részletesen lásd: Adatkezelési tájékoztató)

1.3 Az ügyfelek és a versenytársak tisztelete

1.3.1 Tisztességes üzletvitel
Szakmai eredményeinket piacgazdasági keretek között értük és szeretnénk elérni a jövőben is. Üzletvitelünk során versenytársaink érdekeit is tiszteletben tartjuk és elvetjük a tisztességtelen üzleti befolyásolásra irányuló törekvéseket. Szolgáltatásaink értékesítése során ügyfeleink érdekeit is figyelembevesszük. Tartózkodunk a bennfentes és belső információk jogtalan és etikátlan felhasználásától.

1.4 Az irányítás és társadalmi felelősségvállalás elvei

1.4.1 Felelős irányítás
Társaságunk célkitűzéseinek megvalósítása során az irányítást és ügyvezetést a kockázatok kiküszöbölésére és mérséklésére irányuló gyakorlatnak kell jellemeznie, melyhez üzleti kontrollok hatékony működtetése járul hozzá. Tevékenységünk során együttműködünk ügyfeleinkkel, üzleti partnereinkkel, a hatóságokkal, az önkormányzatokkal és a pénzügyi kormányzattal is.

1.4.2 Társadalmi felelősségvállalás
A SzámlaBarát Kft elismeri, hogy üzleti teljesítménye és növekedése mellett figyelemmel kell lennie társadalmi környezetének méltányolandó szempontjaira is. Társadalmi felelősségvállalásunk folyamatos elkötelezettségünket jelenti a fenntartható gazdasági növekedéshez való hozzájárulás érdekében, amelyet a társadalom egészével történő együttműködésen keresztül kívánunk megvalósítani az életminőség javítása céljából.
- Biztosítjuk a működésünk átláthatóságát.
- Rendszeres párbeszédet folytatunk partnereinkkel és ügyfeleinkkel.
- Lehetőségeinkhez mérten védjük a környezetet. (Részletesen lásd: Környezetvédelmi nyilatkozat)
- Tiszteletben tartjuk az emberi jogokat.
- Következetes üzletpolitikánk mellett figyelünk ügyfeleink, a gazdasági élet egyéb szereplői és embertársaink méltányolandó érdekeire.

ADATVÉDELEM

A SzámlaBarát kft. az oldalainak látogatóitól, szerződött ügyfeleitől, partnereitől kapott adatokat bizalmasan kezeli. Azokat soha, semmilyen célból nem adjuk át és nem osztjuk meg harmadik féllel és/vagy szervezettel. Cégünk az egyéb, normál munkamenettel összefüggésben kapott elektronikus és papír alapú dokumentumokat csak a feldolgozás idején használja, a feldolgozást követően visszajuttatjuk azokat tulajdonosuknak. Iratőrzési tevékenységet nem folytatunk. Számítógépes rendszereink a megfelelő védelemmel ellátottak és folyamatosan frissítésre kerülnek. A részletes adatvédelmi tájékoztató megtekinthető INNEN!

kapcsolat

 Pakocs-Turánszky Zsanett

Email: ptzsanett@szamlabarat.hu

Telefon: 0620-371-71-40

Pakocs Gábor

Email: pgabor@szamlabarat.hu

Telefon: 0620-949-26-67

SzámlaBarát a Skype-on:

szamlabarat.p.g

CÉGADATOK

Nyilvántartó: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság

Cégnév: Számlabarát Pénzügyi, Számviteli és Informatikai Kft

Székhely: 2230 Gyömrő, Festetics utca 3. földszint

Cégjegyzékszám: 13-09-136094

Pénzügyminisztériumi nyilvántartási szám: 179936

Pénzügyi-számviteli Ügyvezető: Pakocs-Turánszky Zsanett

Informatikai Ügyvezető: Pakocs Gábor